Continued" />

Pravica vključenosti direktorjev fotografije v vseh fazah nastajanja filma nam ne sme biti odvzeta.

Novica 9. 2. 2021