Continued" />

balKamIdeja za projekt balKam je bila razvita v letih 2016–2018 na srečanjih direktorjev fotografije v Bitoli, kjer v organizaciji združenja IMAGO potekajo konference direktorjev fotografije Balkana (Manaki Brothers Film Festival), v Beogradu (Slika v gibanju – festival srbskega združenja direktorjev fotografije) ter Helsinkih (letna skupščina IAGA IMAGO). Tam smo v pogovorih s kolegi, direktorji fotografije s področja Balkana, ugotovili, da imamo pri delu podobne težave, ter zaznali veliko zanimanje za tovrstno prireditev. Po skupnem mnenju ta namreč predstavlja odlično priložnost za promocijo filmov regije, ki pa je lahko dvosmerna. S tovrstnim dogodkom se tudi ponuja priložnost, da vidimo in izvemo, kaj in kako ustvarjajo kolegi iz sosednjih držav.
Poleg projekcij igranih in dokumentarnih del, pospremljenih s pogovori z direktorji fotografije ali režiserji, so v sklopu balKama organizirane tudi okrogle mize o področju stanja in ohranjanja filmske dediščine in izobraževanja direktorjev fotografije.

🔗 Program balKam 2024