Continued" />

Vloga za sredstva iz namenskega sklada IMAGO za pomoč najbolj ogroženim članom ZFSSpoštovani člani ZFS,

Mednarodna organizacija IMAGO nam je namenila 2.590,00 €, ki jih bomo porabili za pomoč članom, ki jih je dolgo trajajoča epidemija Covid-19 finančno najbolj prizadela. Zaradi tega, ker denarja ni toliko, da bi lahko resno pomagali vsem članom hkrati smo se odločili, da denar razdelimo med največ deset najbolj ogroženih članov, lahko tudi manj.

Da bomo denar razdelili pošteno je za vse člane spodaj na voljo interna online vloga, ki jo lahko izpolnite. Vse člane, ki bodo oddali vlogo za denarno pomoč, zato naprošamo, da vlogo izpolnijo po svoji vesti, iskreno in pošteno. V mislih imejte, da morda nekateri člani pomoč potrebujejo bolj kot vi.

V vlogi je potrebno navesti podatke, katere bo marsikomu neugodno posredovati. Brez teh podatkov je nemogoče oceniti, kdo pomoč najbolj potrebuje. Vse podatke v vlogi bo smela videti le tričlanska komisija v sestavi: S. Tanšek, M. Tozon in J. Stucin, ki bo izmed vseh prijavljenih vlog izbrala največ deset, do denarne pomoči, najbolj upravičenih članov. Vsi trije člani komisije so se denarni pomoči odpovedali in podatkov razvidnih iz vlog ne bodo posredovali nikomur.

Vlogo lahko oddate od danes, 7. decembra 2020 do torka, 15. decembra 2020, do 24:00.

Sredstva, ki jih je ZFS prejel od organizacije IMAGO morajo biti porabljena do konca decembra 2020.