Avdiovizualni avtorji in kolektivno upravljanje njihovih pravic v Evropi